XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX187 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 98 days 05:09:47
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB1TCX-B 70cm 01.03.2024 02:25 1 days 07:19:13 s YSF C *.*.176.208
NI6V@arrl.net